Asus ESC4000 G2 - 2 x Xeon E5 2651v2 - Ram 256G - 4 x NVIDIA GRID K2 - PS 1600W

(0) Orders (0)
118.000.000 đ 125.000.000 đ -6%
Hãng sản xuất: Dell
Mã sản phẩm: 1e7b9
Stock Instock