Asus ESC4000 G2 - 2 x Xeon E5 2651v2 - Ram 256G - 4 x NVIDIA GRID K2 - PS 1600W

(0) Orders (0)
125.000.000 đ
Hãng sản xuất: Dell
Mã sản phẩm: M164031
Stock Instock